Als je van te dichtbij kijkt, zie je niks

“Everybody needs a coach”. Aan het woord is Bill Gates, Microsoft-oprichter en één van de succesvolste ondernemers aller tijden. Een haast kinderlijk eenvoudig credo, maar van wezenlijk belang voor het welslagen van jouw onderneming.

We leven in een postmoderne maatschappij, vergeven van prikkels en afleidingen. Een mens heeft gemiddeld zo’n 3000 gedachten per uur. Toch is er minder tijd dan ooit om écht na te denken. Te reflecteren en jezelf vragen te stellen. Een goede coach zorgt er echter voor dat je jezelf de juiste vragen stelt.

Want ook al hebben ze het beste met je voor, familie en vrienden zijn geen coaches. Een vaak beperkte kennis van ondernemen, een begrijpelijke neiging om naar je mond te praten maar tegelijkertijd hun eigen angsten op jou als ondernemer te reflecteren: een blik van buitenaf is nooit overbodige luxe. Want als je van te dichtbij kijkt, zie je niks.

Niet louter een praatbarak

Meer dan training of instructies geven, gaat coaching over begeleiden. Gedachten ordenen. Goesting kweken. En het vervolgens gewoon doén. Maar beschouw coaching niet louter als een praatbarak. Een uitgebreide zelfanalyse is noodzakelijk, maar daarna volgt een concreet stappenplan.

Waar jouw onderneming naartoe moet en hoe je daar geraakt. Want het leerproces zit in de zoektocht, een nooit aflatende opvolging van trial-and-error. Een extern klankbord met kennis van zaken helpt om die leerkansen niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. En om ervoor te zorgen dat je je aan de gemaakte afspraken houdt.

“We all need people who will give us feedback. That’s how we improve.” Beginnen deden we met wijze woorden van Bill Gates. Dus lijkt het maar logisch dat we ook het slotwoord aan de zakenmagnaat laten.